Hundproblem

PROBLEM?


Alla hundägare hanterar sin hund och olika situationer utifrån  all välmening och den kunskap och erfarenhet man har. Men ibland ställs man inför det faktum att man provat allt men kan inte reda ut problem som uppstått med sin hund.Vi träffar er för en utförlig utredning där vi går igenom hundens liv och allt som har lett fram till den punkten  att ni sökt min hjälp. Därefter tittar vi på möjliga orsaker och utgår ifrån detta när vi gör en plan för hur ni kan prova hantera hundens problem framöver. För oss är det viktigt att försöka förstå orsak och inte bara beteende-träna symptom, eftersom  man i relation till hunden vill att den ska känna sig förstådd.AGGRESSIVITET


Man kan känna en stor uppgivenhet om ens hund inte verkar kunna klara hundmöten eller nya människor.


Jag träffar många som faktiskt börjar med att fråga mig- Är min hund aggressiv? Utan att generalisera för mycket så är ganska få hundar rent aggressiva, men de kan uppvisa avståndsökande beteenden mot en annan individ (men kanske inte alla).  Här är det väldigt viktigt att  vi gör en utredning på orsaker och verkan, för man kan inte träna bort en hunds känslor inför en annan hund, men man kan hjälpa den att känna sig tryggare och välja ett annat beteende.RÄDSLA/OSÄKER


Många hundar idag har olika rädslor. Det kan vara osäkerhet bland hundar, rädsla för raketer eller ensamhet.


Att hantera en rädd hund på fel sätt, eller att missförstå hundens signaler, kan vara otroligt ångestframkallande för en hund. Då hunden inte har ett verbalt språk så måste den förlita sig på att vi människor kan tyda deras signaler rätt och vara ett stöd igenom det jobbiga, men tyvärr har vi inte alltid rätt i den kommunikationen. Vi kan inte trolla bort rädslor men vi kan ge hunden verktyg att hantera dem på ett sätt som den far mindre illa av.OMPLACERINGAR


Vi har stor erfarenhet av omplaceringshundar, gatuhundar, hundar från hundhem m.m.


Det är ibland lätt att glömma bort att dessa hundar ofta har med sig ett stort bagage som vi ofta vet väldigt lite om. Det gör mitt arbete som problemhundskonsult lite svårare men vi utgår ifrån individen här och nu. De är inte som vilken hund som helst utan behöver mycket mer förståelse och kunskap från sin ägare vad  än en vanlig, frisk valp från en svensk seriös uppfödare kräver.  Jag hjälper er med denna resa och stöttar processen att utveckla hunden.